Anvizion
Houston, Texas, United States
 
 
Agus || 25 || Suits Gaming
Hiện đang rời mạng
About Me
:140Stop: Name

Agus

:140Stop: Gaming Interest

Adventure - Indie - RPG

:140Stop: Current Game Focus

N/A

:140Stop: Last 100% Completion

Risk of Rain 2

:140Stop: Games Near And Dear To My Heart

Super Mario 64 - TLOZ: A Link To The Past - Kingdom Hearts
Trưng bày ảnh nghệ thuật
.
Nhóm yêu thích
Team Suits Gaming - Nhóm công khai
Vigor, Elegance, Victory.
2
Thành viên
0
Đang chơi
0
Trên mạng
0
đang trò chuyện
Trò chơi yêu thích
50
Giờ đã chơi
47
Thành tựu
Quầy trưng bày phá đảo thế giới ảo

Hoạt động gần đây

25 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 17 Thg05
1.2 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 16 Thg05
1.5 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 15 Thg05
< >
Bình luận
Gladius 25 Thg03 @ 2:50pm 
+rep, fast and great trader!
Angevil [ITA] 16 Thg03 @ 8:14am 
+Rep, perfect trader! fast and honest! thx a lot ^^ :fhappy: