ANG3L1C SH@DOW HUNT3R
Kings Park, New York, United States
 
 
๐Ÿ‘ฎ๐Ÿป ๐‘ฐ๐‘ต ๐‘ด๐‘ฌ๐‘บ๐‘บ๐‘จ๐‘ฎ๐‘ฌ๐‘บ, ๐‘ฐ ๐’˜๐’Š๐’๐’ ๐’๐’†๐’—๐’†๐’“ ๐’…๐’Š๐’“๐’†๐’„๐’• ๐’š๐’๐’– ๐’•๐’ ๐’‚๐’๐’š ๐’๐’Š๐’๐’Œ... ๐‘ฎ๐’†๐’• ๐’š๐’๐’–๐’“ ๐’‰๐’†๐’‚๐’… ๐’”๐’•๐’“๐’‚๐’Š๐’ˆ๐’‰๐’• ๐’‚๐’๐’… ๐’…๐’ ๐’š๐’๐’–๐’“ ๐’๐’˜๐’ ๐’…๐’‚๐’Ž๐’ ๐’“๐’†๐’”๐’†๐’‚๐’“๐’„๐’‰ .๐Ÿ‘ฎ๐Ÿป
๐‘ฏ๐’†๐’“๐’† ๐’‚๐’“๐’† ๐’•๐’‰๐’† ๐’๐’Š๐’๐’Œ๐’” ๐’š๐’๐’– ๐’Ž๐’Š๐’ˆ๐’‰๐’• ๐’‡๐’Š๐’๐’… ๐’–๐’”๐’†๐’‡๐’–๐’.๐Ÿ”ป๐Ÿ”ป๐Ÿ”ป
โฆโฆ ๐Ÿ…ข๐Ÿ…ฃ๐Ÿ…”๐Ÿ…๐Ÿ…œ ๐Ÿ…ก๐Ÿ…”๐Ÿ…Ÿ โฆโฆ
โฆโฆ ๐Ÿ…‚ ๐Ÿ…ƒ ๐Ÿ„ด ๐Ÿ„ฐ ๐Ÿ„ผ ๐Ÿ…ƒ ๐Ÿ… ๐Ÿ„ฐ ๐Ÿ„ณ ๐Ÿ„ด ๐Ÿ…‚ [www.steamtrades.com] โฆโฆ
โฆโฆ ๐Ÿ…ก๐Ÿ…”๐Ÿ…“๐Ÿ…“๐Ÿ…˜๐Ÿ…ฃ โฆโฆ
โฆโฆ ๐Ÿ„ด ๐Ÿ…‚ ๐Ÿ„ป ๐Ÿ„ฟ ๐Ÿ„ป ๐Ÿ„ฐ ๐Ÿ…ˆ [play.eslgaming.com] โฆโฆ
โฆโฆ ๐“ญ๐“ฒ๐“ผ๐“ฌ๐“ธ๐“ป๐“ญ ๐‘จ๐’๐’ˆ3๐’ ๐‘ฏ๐’–๐’๐’•3๐’“#0055 โฆโฆ
รŽn prezent offline
Afiศ™ierul cu ilustraศ›ii
A$|-|
2 1
Welcome to my profile
โ–‘โ–‘ โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’ โ–‘โ–‘
โ—โ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌ๐Ÿ’ข๐Ÿ’ข๐Ÿ’ข๐Ÿ’ขโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ—
โ–‘โ–‘ ๐Ÿ’ขโ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’๐Ÿ’ข โ–‘โ–‘
โ–‘โ–‘โ–ˆโ–’โ–’โ–’โ–ˆ โ–’โ–’โ–ˆโ–€โ–€ โ–’โ–ˆ โ–’โ–’โ–’โ–ˆโ–€โ–€ โ–’โ–’โ–ˆโ–€โ–ˆ โ–’โ–ˆโ–€โ–ˆโ–€โ–ˆ โ–’โ–’โ–ˆโ–€โ–€ โ–‘โ–‘
โ–‘โ–‘โ–ˆโ–’โ–ˆโ–’โ–ˆ โ–’โ–’โ–ˆโ–€โ–€ โ–’โ–ˆ โ–’โ–’โ–’โ–ˆ โ–’โ–’โ–’โ–’โ–ˆโ–’โ–ˆ โ–’โ–ˆโ–’โ–ˆโ–’โ–ˆ โ–’โ–’โ–ˆโ–€โ–€ โ–‘โ–‘
โ–‘โ–‘โ–€โ–€โ–€โ–€โ–€ โ–’โ–’โ–€โ–€โ–€ โ–’โ–€โ–€โ–€ โ–’โ–€โ–€โ–€ โ–’โ–’โ–€โ–€โ–€ โ–’โ–€โ–’โ–’โ–’โ–€ โ–’โ–’โ–€โ–€โ–€ โ–‘โ–‘
โ–‘โ–‘ ๐Ÿ’ขโ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’๐Ÿ’ข โ–‘โ–‘
โ—โ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌ๐Ÿ’ข๐Ÿ’ข๐Ÿ’ข๐Ÿ’ขโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ—
โ•ญโ”โ” โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ” โ”โ”โ•ฎ
โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €
๐Ÿ’ข !!! ๐‘ด๐‘จ๐‘ฒ๐‘ฌ ๐‘บ๐‘ผ๐‘น๐‘ฌ !!! ๐Ÿ…จ๐Ÿ…ž๐Ÿ…ค ๐‘จ๐’“๐’† ๐‘ซ๐’†๐’‚๐’๐’Š๐’๐’ˆ ๐’˜๐’Š๐’•๐’‰ ๐’•๐’‰๐’† ๐‘ช๐’๐’“๐’“๐’†๐’„๐’• ๐’‘๐’†๐’“๐’”๐’๐’
๐Ÿ’ข ๐“˜ ๐’˜๐’Š๐’๐’ ๐’๐’†๐’—๐’†๐’“ ๐’‚๐’…๐’… ๐Ÿ…จ๐Ÿ…ž๐Ÿ…ค ๐’‡๐’“๐’๐’Ž ๐’‚๐’๐’๐’•๐’‰๐’†๐’“ ๐’‚๐’„๐’„๐’๐’–๐’๐’• ๐’•๐’ ๐’•๐’“๐’‚๐’…๐’† !
๐Ÿ’ข ๐“˜ ๐’…๐’๐’'๐’• ๐’…๐’ ๐’ˆ๐’‚๐’Ž๐’ƒ๐’๐’Š๐’๐’ˆ, ๐’๐’๐’“ ๐’…๐’ ๐“˜ ๐’‚๐’”๐’Œ ๐’‡๐’๐’“ ๐’Š๐’•๐’†๐’Ž๐’” ๐’๐’ ๐’๐’๐’‚๐’ !
๐Ÿ’ข ๐“’๐’๐’๐’•๐’‚๐’„๐’• ๐’Ž๐’† ๐’๐’ ๐‘บ๐’•๐’†๐’‚๐’Ž ๐‘จ๐’๐’… ๐‘น๐’†๐’…๐’…๐’Š๐’•/ ๐‘ซ๐’Š๐’”๐’„๐’๐’“๐’… ๐’•๐’ ๐’Ž๐’‚๐’Œ๐’† ๐’”๐’–๐’“๐’† !
๐Ÿ’ข ๐“ฃ๐’“๐’š ๐’•๐’ ๐’‚๐’—๐’๐’Š๐’… ๐’ˆ๐’†๐’•๐’•๐’Š๐’๐’ˆ ๐“ข๐“’๐“๐“œ๐“œ๐“”๐““ ๐’ƒ๐’š ๐’‚๐’ ๐“˜๐“œ๐“Ÿ๐“”๐“ก๐“ข๐“ž๐“๐“๐“ฃ๐“ž๐“ก !
๐Ÿ’ข ๐“›๐’๐’๐’Œ ๐’‡๐’๐’“ ''๐“๐“ผ๐“ฑ'๐“ผ ๐“ฃ๐“ป๐“ช๐“ญ๐“ฎ๐“ถ๐“ช๐“ป๐“ด''
โ–’ โ–’ โ–’ โ–ฌโ— ๐’‚ ๐‘ฏ๐’€๐‘ฌ๐‘ต๐‘ด๐‘ถ๐‘ผ ๐’„๐’๐’–๐’“๐’Š๐’†๐’“ ๐’˜๐’Š๐’•๐’‰
โ–’ โ–’ โ–’ โ–’ โ–’ โ–’ โ–ฌโ— ๐“•๐’Š๐’๐’‚๐’ ๐’”๐’•๐’š๐’๐’† ๐‘ผ๐’๐’๐’๐’„๐’Œ๐’†๐’… (๐‘บ๐’•๐’š๐’๐’† 17)
๐Ÿ’ข ๐“‘๐’† ๐’‘๐’๐’๐’Š๐’•๐’† ๐’‚๐’๐’… ๐Ÿ…จ๐Ÿ…ž๐Ÿ…ค ๐’˜๐’Š๐’๐’ ๐’ˆ๐’†๐’• ๐’•๐’‰๐’† ๐’”๐’‚๐’Ž๐’† ๐’Š๐’ ๐’“๐’†๐’•๐’–๐’“๐’.๐Ÿ’ข
โ•ฐโ”โ” โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ” โ”โ”โ•ฏ
โ–‘โ–‘โ–‘ โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’ โ–‘โ–‘โ–‘

๊œฐแดสŸสŸแดแดก แดœ๊œฑ แดษด
๐Ÿ’ข ๐“ฃ๐”€๐“ฒ๐“ฝ๐“ฌ๐“ฑ [www.twitch.tv]
๐“ช๐“ท๐“ญ
๐Ÿ’ข ๐“จ๐“ธ๐“พ๐“ฝ๐“พ๐“ซ๐“ฎ

๐Ÿ’ข๐“๐’๐’• ๐‘บ๐’•๐’“๐’†๐’‚๐’Ž๐’Š๐’๐’ˆ ๐‘ป๐’†๐’Ž๐’‘๐’๐’“๐’‚๐’“๐’Š๐’๐’š, ๐‘พ๐’Š๐’๐’ ๐’”๐’•๐’‚๐’“๐’• ๐’‚๐’ˆ๐’‚๐’Š๐’ ๐’”๐’๐’๐’ !
๐Ÿ’ข ๐“ฆ๐’† ๐’…๐’ ๐’ˆ๐’Š๐’—๐’†๐’‚๐’˜๐’‚๐’š๐’” ๐’Š๐’ ๐’”๐’•๐’“๐’†๐’‚๐’Ž๐’” ๐‘ถ๐’ ๐‘บ๐’‚๐’•๐’–๐’“๐’…๐’‚๐’š๐’”, ๐Ÿ’ข
๐Ÿ’ข (๐“ž๐’๐’๐’š ๐’‡๐’๐’“ ๐’๐’Š๐’—๐’† ๐’‚๐’๐’… ๐’‚๐’„๐’•๐’Š๐’—๐’† ๐’‘๐’‚๐’“๐’•๐’Š๐’„๐’Š๐’‘๐’‚๐’๐’•๐’”) ๐Ÿ’ข๐Ÿ’ข ๐“๐’ FฬŠอฎฬŠอ‹ฬ‰อ†ฬœฬฉฬฃอšอ…ฬฆฬฉฬ–Reอ›อ›ฬ€ฬฝฬ‰ฬŒอฬŠอจออฏEbฬ‡อ†อŠฬŠฬพฬ‡อคอ„ฬ™ฬฅอ”ฬฅฬ ฬžฬ–ฬฑIesฬ‹อซฬ‡อฬ„ฬพฬฐอ“ฬฏอ•ฬณอ“ ๐’‡๐’๐’“ ๐’‚๐’๐’š๐’๐’๐’† !!! ๐’€๐’–๐’‘ ๐‘ป๐’‰๐’‚๐’• ๐‘ด๐’†๐’‚๐’๐’” ๐Ÿ…จ๐Ÿ…ž๐Ÿ…ค ๐’‚๐’” ๐’˜๐’†๐’๐’๐Ÿ’ข


โ–‘โ–‘โ–‘ โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’ โ–‘โ–‘โ–‘
โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €
๐“ฃ๐‘ถ ๐‘จ๐‘ซ๐‘ซ ๐‘ด๐‘ฌ
โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €
๐Ÿ’ข๐Ÿ…จ๐Ÿ…ž๐Ÿ…ค ๐’”๐’‰๐’๐’–๐’๐’… ๐’‰๐’‚๐’—๐’† ๐’‘๐’๐’‚๐’š๐’†๐’… ๐‘ซ๐‘ถ๐‘ป๐‘จ 2 ๐’˜๐’Š๐’•๐’‰ ๐’Ž๐’†
...........๐Ÿ’ข๐’‚๐’๐’… ๐’‘๐’“๐’๐’—๐’†๐’ ๐’š๐’๐’–๐’“๐’”๐’†๐’๐’‡ ๐’˜๐’๐’“๐’•๐’‰๐’š !

๐“˜ ๐’˜๐’Š๐’๐’ ๐’๐’๐’• ๐’‚๐’…๐’… ๐’‚๐’๐’š๐’๐’๐’† ๐’˜๐’‰๐’ โŠกโŠก
๐Ÿ’ข ๐‘บ๐’†๐’๐’…๐’” ๐’Ž๐’† ๐’‚ ๐’“๐’†๐’’๐’–๐’†๐’”๐’• ๐’˜๐’Š๐’•๐’‰๐’๐’–๐’• ๐’Ž๐’†๐’†๐’•๐’Š๐’๐’ˆ ๐’•๐’‰๐’† ๐’„๐’“๐’Š๐’•๐’†๐’“๐’Š๐’‚
๐Ÿ’ข ๐“ฃ๐’“๐’‚๐’…๐’†/ ๐“ฅ๐“๐“’ ๐’ƒ๐’‚๐’๐’๐’†๐’…
๐Ÿ’ข ๐“—๐’‚๐’” ๐’‚ ๐‘ท๐’“๐’Š๐’—๐’‚๐’•๐’† ๐‘ท๐’“๐’๐’‡๐’Š๐’๐’†
๐Ÿ’ข ๐‘ฏ๐’‚๐’” ๐’‚ ๐‘ณ๐’๐’˜ ๐’๐’†๐’—๐’†๐’ ๐’‘๐’“๐’๐’‡๐’Š๐’๐’†,
...........๐Ÿ’ข๐’๐’†๐’”๐’” ๐’•๐’‰๐’‚๐’ 1000 ๐’‘๐’๐’‚๐’š๐’†๐’… ๐’‰๐’๐’–๐’“๐’” & ๐’๐’ ๐’Š๐’๐’—๐’†๐’๐’•๐’๐’“๐’š !

๐Ÿ’ข ๐‘ผ๐’๐’๐’†๐’”๐’” ๐’š๐’๐’– ๐’‚๐’“๐’† ๐’”๐’๐’Ž๐’† ๐‘ซ๐’๐’‘๐’† ๐‘จ๐’”๐’” ๐‘ต๐’Š๐’ˆ๐’ˆ๐’‚ ๐Ÿ’ข

๐“ฃ๐’‰๐’‚๐’๐’Œ๐’” ๐’‡๐’๐’“ ๐’“๐’†๐’‚๐’…๐’Š๐’๐’ˆ
โ–‘โ–‘โ–‘ โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’ โ–‘โ–‘โ–‘
Obiecte pentru schimb
5,723
Obiecte deศ›inute
244
Schimburi realizate
3,453
Tranzacศ›ii pe piaศ›ฤƒ
๐‘จ๐’” ๐’‚ ๐’„๐’๐’๐’๐’†๐’„๐’•๐’๐’“, ๐’Š ๐’˜๐’Š๐’๐’ ๐’Ž๐’๐’”๐’•๐’๐’š ๐’ƒ๐’† ๐’ƒ๐’–๐’š๐’Š๐’๐’ˆ ๐’Š๐’•๐’†๐’Ž๐’”, ๐’‚๐’๐’… ๐’‰๐’‚๐’“๐’…๐’๐’š ๐’†๐’—๐’†๐’“ ๐’”๐’†๐’๐’๐’Š๐’๐’ˆ ๐’‚๐’๐’š๐’•๐’‰๐’Š๐’๐’ˆ ๐’ƒ๐’†๐’”๐’Š๐’…๐’† ๐’•๐’Š 8/ 9 ๐’„๐’‚๐’„๐’‰๐’† / ๐’•๐’“๐’†๐’‚๐’”๐’–๐’“๐’† ๐’Š๐’•๐’†๐’Ž๐’”

๐’”๐’ ๐’•๐’‰๐’†๐’”๐’† ๐’Š๐’•๐’†๐’Ž๐’” ๐’‚๐’“๐’† ๐Ÿ’ข๐Ÿ’ข ๐‘ต๐‘ถ๐‘ป ๐‘ผ๐‘ท ๐‘ญ๐‘ถ๐‘น ๐‘ป๐‘น๐‘จ๐‘ซ๐‘ฌ ๐Ÿ’ข๐Ÿ’ข, ๐’Š๐’๐’”๐’•๐’†๐’‚๐’… ๐’•๐’‰๐’†๐’š ๐’‚๐’“๐’† ๐’‹๐’–๐’”๐’• 2๐’๐’… ๐’”๐’‰๐’๐’˜๐’„๐’‚๐’”๐’†
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
::2015coal::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::2015coal::
::2015coal::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::2015coal::
::2015coal::redstarkr::redstarkr::2015coal::2015coal::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::redstarkr::redstarkr::redstarkr::2015coal::
::2015coal::redstarkr::redstarkr::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::redstarkr::redstarkr::redstarkr::2015coal::
::2015coal::redstarkr::redstarkr::redstarkr::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::redstarkr::redstarkr::redstarkr::2015coal::
::2015coal::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::redstarkr::redstarkr::redstarkr::2015coal::
::2015coal::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::2015coal::2015coal::2015coal::redstarkr::redstarkr::redstarkr::2015coal::
::2015coal::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::2015coal::2015coal::redstarkr::redstarkr::redstarkr::2015coal::
::2015coal::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::2015coal::
::2015coal::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::2015coal::
::2015coal::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::2015coal::
::2015coal::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::2015coal::
::2015coal::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::2015coal::
::2015coal::redstarkr::redstarkr::2015coal::2015coal::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::2015coal::
::2015coal::redstarkr::redstarkr::2015coal::2015coal::2015coal::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::redstarkr::redstarkr::redstarkr::2015coal::
::2015coal::redstarkr::redstarkr::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::redstarkr::redstarkr::2015coal::
::2015coal::redstarkr::redstarkr::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::redstarkr::redstarkr::2015coal::
::2015coal::redstarkr::redstarkr::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::redstarkr::redstarkr::2015coal::
::2015coal::redstarkr::redstarkr::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::redstarkr::redstarkr::2015coal::
::2015coal::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::2015coal::
`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
Afiศ™ierul cu cele mai rare realizฤƒri
Afiศ™ierul atelierului
Desert Traveller
1,220 evaluฤƒri
Creat de - Yestarโ„ข
Afiศ™ierul cu capturi de ecran
Middle-earthโ„ข: Shadow of Mordorโ„ข
2 4 1
Afiศ™ierul cu recenzii
a classic, well made, offering multiple options. -non dungeon- dungeon game :P
Ghidul favorit

Activitate recentฤƒ

4,203 ore รฎnregistrate
ultima datฤƒ jucat pe 14 apr.
2.8 ore รฎnregistrate
ultima datฤƒ jucat pe 5 apr.
15.7 ore รฎnregistrate
ultima datฤƒ jucat pe 27 ian.
oloMetanHecd 22 mart. @ 6:24 
hi mate, can you add me? just for a quick chat
DuckPhobia 23 iul. 2020 @ 2:13 
Shattered Greatsword boi here
Nightmare.SlarkyBoi 7 iul. 2020 @ 14:03 
Nice person and 100% trusted
ZaiChan 5 iul. 2020 @ 21:18 
Kamran waheed cache
Dracula 4 iul. 2020 @ 14:40 
Sent you req for future purchases for Dota 2
exodia275 3 iul. 2020 @ 5:20 
Sent friend request for underlord and warlock set