Úroveň 7 XP 701
99 XP pro dosažení 8. úrovně
Odznaky