Alvaro Octal
Alvaro Octal   Pamplona, Navarra, Spain
 
 
The quieter you become, the more you are able to hear
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 3 ngày trước
Trưng bày thành tựu
827
Thành tựu
21%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
Trò chơi yêu thích
< >
Bình luận
Gothem 10 Thg9, 2015 @ 2:22pm 
"The quieter you become, the more you are able to hear" - Octal
Vamos, lo que viene siendo un campero cabrón de toda la vida.