Aluminum
Guy Christopher Rech   Ba Ria-Vung Tau, Viet Nam
 
 
Yêu màu tím, sống nội tâm, thích khóc thầm =))
từ nhận xét của 1 đứa bạn thân. ối mẹ ơi =))
I dont craft badge lvl steam anymore. Waste so much $ :rfacepalm:
Except badge from Japanese game
Loli is love ; Loli is life ;
Puck you big boobs ; Not care your size.
Đang trên mạng
Trưng bày ảnh chụp
If My Heart Had Wings
Trưng bày ảnh nghệ thuật
Akiyama Mio
4 2
Trưng bày thành tựu
2,677
Thành tựu
46
Trò chơi toàn vẹn
90%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
Something about me you should know
I'm 25 years old and I come from Vietname. A beautifull contry :steamhappy:
Trưng bày thành tựu
2,677
Thành tựu
46
Trò chơi toàn vẹn
90%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
Cyanotic1994 27 Thg01, 2017 @ 9:18am 
╔╗╔╦══╦═╦═╦╗╔╗ ★ ★ ★
║╚╝║══║═║═║╚╝║ ☆¸.•°*”˜˜”*°•.¸☆
║╔╗║╔╗║╔╣╔╩╗╔╝ ★ LUNAR NEW YEAR ☆
╚╝╚╩╝╚╩╝╚╝═╚╝ ♥¥☆★☆★☆¥♥ ★☆❤♫❤♫❤
I N S I D E 22 Thg04, 2016 @ 8:10am 
:greenhole::butterfly::FireFlame::FireFlame::DISARM::FireFlame::FireFlame::butterfly::greenhole:
:butterfly::FireFlame::DISARM::DISARM::FireFlame::DISARM::DISARM::FireFlame::butterfly:
:DISARM::FireFlame::DISARM::DISARM::DISARM::DISARM::DISARM::FireFlame::DISARM:
:redtulip::FireFlame::DISARM::DISARM::DISARM::DISARM::DISARM::FireFlame::redtulip:
:redtulip::DISARM::FireFlame::DISARM::DISARM::DISARM::FireFlame::DISARM::redtulip:
:DISARM::DISARM::DISARM::FireFlame::DISARM::FireFlame::DISARM::DISARM::DISARM:
:butterfly::DISARM::DISARM::DISARM::FireFlame::DISARM::DISARM::DISARM::butterfly:
:greenhole::butterfly::DISARM::DISARM::DISARM::DISARM::DISARM::butterfly::greenhole:
Have a nice Weekend my friend
凸( `⌒´メ)凸 31 Thg01, 2016 @ 11:40am 
- :Remember::P: not cool :spazdunno:
Siro 19 Thg01, 2016 @ 9:17pm 
Aluminum 6 Thg01, 2016 @ 12:30am 
"Except badge from Japanese game"
:v
Katori_142 5 Thg01, 2016 @ 9:39pm 
"I dont craft badge lvl steam anymore"