Úroveň 46 XP 13,180
320 XP pro dosažení 47. úrovně
Odznaky