ฮ”ลฮžX ใƒ„
ะะปะตะบัะตะน | ะšั€ั‹ะผ ะณ.ะกะตะฒะฐัั‚ะพะฟะพะปัŒ   Russian Federation
 
 
๐Ÿ…ฐ๐Ÿ…ป๐Ÿ…ด๐Ÿ†‡โŠโŠโŠโŠโŠโŠโŠโŠโŠโŠโŠโŠโŠโŠโŠโŠโŠโŠโŠโŠโŠโŠโŠโŠโŠโŠโŠโŠโŠโŠโŠโŠโŠโŠโŠโŠโŠโŠโŠโŠโŠ
โŠโŠโŠโŠโŠโŠโŠโŠโŠโŠโŠโŠโŠโŠโŠโŠโŠโŠโŠ๐Ÿ…ฐ๐Ÿ…ป๐Ÿ…ด๐Ÿ†‡โŠโŠโŠโŠโŠโŠโŠโŠโŠโŠโŠโŠโŠโŠโŠโŠโŠโŠโŠโŠโŠโŠ
โŠโŠโŠโŠโŠโŠโŠโŠโŠโŠโŠโŠโŠโŠโŠโŠโŠโŠโŠโŠโŠโŠโŠโŠโŠโŠโŠโŠโŠโŠโŠโŠโŠโŠโŠโŠโŠโŠโŠโŠโŠ๐Ÿ…ฐ๐Ÿ…ป๐Ÿ…ด๐Ÿ†‡
Currently Offline
Last Online 9 days ago
Screenshot Showcase
Grand Theft Auto V
37 6 2
Artwork Showcase
Fire
32 1
NICE TRACK
:batsymbol: Cartoon - Why We Lose :batsymbol: โ–  โ–  โ–  โ–  โ–  โ–  โ–  โ–  โ–  โ–  โ–  โ–  โ–  โ–  โ–  โ–  โ–  โ–  :batsymbol: DJ ASSASS1N - Frag Out :batsymbol:
:batsymbol: JAEGER & Meric - After Dawn :batsymbol: โ–  โ–  โ–  โ–  โ–  โ–  โ–  โ–  โ–  โ–  โ–  โ–  โ–  โ–  โ–  โ–  โ–  :batsymbol: JAEGER - Don't Play :batsymbol:
:batsymbol: KLNV - never wanted 2 be :batsymbol: โ–  โ–  โ–  โ–  โ–  โ–  โ–  โ–  โ–  โ–  โ–  โ–  โ–  โ–  โ–  โ–  โ–  โ–  โ–  :batsymbol: JAEGER - Until Dawn :batsymbol:
Favorite Group
Artwork Profiles - Public Group
Celebrating the Beauty of Steam Profiles.
43,030
Members
1,519
In-Game
9,012
Online
32
In Chat
~~Nexus~~ 1 hour ago 
:bb1::butterfly_green::bb1::bb1::bb1::bb1::bb1::butterfly_green::bb1:
:bb1::greenspace::gemgreen::gemgreen::bb1::gemgreen::gemgreen::greenspace::bb1:
:butterfly_green::gemgreen::energygreen::energygreen::gemgreen::energygreen::energygreen::gemgreen::butterfly_green:
:greenspace::gemgreen::energygreen::energygreen::energygreen::energygreen::energygreen::gemgreen::greenspace:
:greenspace::bb1::gemgreen::energygreen::energygreen::energygreen::gemgreen::bb1::greenspace:
:bb1::butterfly_green::bb1::gemgreen::energygreen::gemgreen::bb1::butterfly_green::bb1:
:nssgreenbang::greenspace::bb1::bb1::gemgreen::bb1::bb1::greenspace::nssgreenbang:
:ZE_4_Leaf_Clover::nssgreenbang::bb1::bb1::butterfly_green::bb1::bb1::nssgreenbang::ZE_4_Leaf_Clover:
:heartgreen: ~Wish you a vibrant weekend mate!~ :heartgreen:
~~Nexus~~ Jul 16 @ 9:08pm 
:bb1::butterfly::bb1::bb1::bb1::bb1::bb1::butterfly::bb1:
:bb1::float::gg_star::gg_star::bb1::gg_star::gg_star::float::bb1:
:butterfly::gg_star::starshine::starshine::gg_star::starshine::starshine::gg_star::butterfly:
:float::gg_star::starshine::starshine::starshine::starshine::starshine::gg_star::float:
:float::bb1::gg_star::starshine::starshine::starshine::gg_star::bb1::float:
:bb1::butterfly::bb1::gg_star::starshine::gg_star::bb1::butterfly::bb1:
:ns_blue::float::bb1::bb1::gg_star::bb1::bb1::float::ns_blue:
:energy_freeze::ns_blue::bb1::bb1::butterfly::bb1::bb1::ns_blue::energy_freeze:
:cyanheart: ~Have a fortunate week!~ :cyanheart:
โ„ I
:yamiko: โ™€ like
:rei::A_meya: แƒฆ your
:shynie::amazedhitomi::chinatsu: โœฉ SNOOPY
:ODWR::fpalm::toal::pgms_erina: โœณ
:lei::ftm2_jack::mpgb_resabell::Thunder_Girl_3::Shio1: โƒ
:gl2_queen::Selina::Vivianne::mermaid::toal::gl2_queen: โ„
:ftm2_jack::rei::sakurafantasyardena::ftm2_moon::A_meya::shynie::amazedhitomi: โ˜ผ
:lucille::Enola4::chinatsu::lei::mpgb_resabell::gwenda::dnage_tn::ODWR: โ
:pgms_erina::Selina::Vivianne::yamiko::fpalm::Shio1::ginny::mermaid::Thunder_Girl_3: โ™€
POSTER!!
~~Nexus~~ Jul 14 @ 2:54am 
:bb1::butterfly_green::bb1::bb1::bb1::bb1::bb1::butterfly_green::bb1:
:bb1::greenspace::gemgreen::gemgreen::bb1::gemgreen::gemgreen::greenspace::bb1:
:butterfly_green::gemgreen::energygreen::energygreen::gemgreen::energygreen::energygreen::gemgreen::butterfly_green:
:greenspace::gemgreen::energygreen::energygreen::energygreen::energygreen::energygreen::gemgreen::greenspace:
:greenspace::bb1::gemgreen::energygreen::energygreen::energygreen::gemgreen::bb1::greenspace:
:bb1::butterfly_green::bb1::gemgreen::energygreen::gemgreen::bb1::butterfly_green::bb1:
:nssgreenbang::greenspace::bb1::bb1::gemgreen::bb1::bb1::greenspace::nssgreenbang:
:ZE_4_Leaf_Clover::nssgreenbang::bb1::bb1::butterfly_green::bb1::bb1::nssgreenbang::ZE_4_Leaf_Clover:
:heartgreen: ~Have a joyful weekend mate!~ :heartgreen:
~~Nexus~~ Jul 14 @ 2:43am 
:bb1::butterfly_green::bb1::bb1::bb1::bb1::bb1::butterfly_green::bb1:
:bb1::greenspace::gemgreen::gemgreen::bb1::gemgreen::gemgreen::greenspace::bb1:
:butterfly_green::gemgreen::energygreen::energygreen::gemgreen::energygreen::energygreen::gemgreen::butterfly_green:
:greenspace::gemgreen::energygreen::energygreen::energygreen::energygreen::energygreen::gemgreen::greenspace:
:greenspace::bb1::gemgreen::energygreen::energygreen::energygreen::gemgreen::bb1::greenspace:
:bb1::butterfly_green::bb1::gemgreen::energygreen::gemgreen::bb1::butterfly_green::bb1:
:nssgreenbang::greenspace::bb1::bb1::gemgreen::bb1::bb1::greenspace::nssgreenbang:
:ZE_4_Leaf_Clover::nssgreenbang::bb1::bb1::butterfly_green::bb1::bb1::nssgreenbang::ZE_4_Leaf_Clover:
:heartgreen: ~Have a joyful weekend mate!~ :heartgreen:
Lambo Jul 13 @ 2:04pm 
:ai_flare::ai_flare::ai_flare::ai_flare::ai_flare::ai_flare::ai_flare::ai_flare::ai_flare:
:ai_flare::ai_flare::Loving::Loving::ai_flare::Loving::Loving::ai_flare::ai_flare:
:ai_flare::Loving::ai_flare::ai_flare::Loving::ai_flare::ai_flare::Loving::ai_flare:
:ai_flare::Loving::ai_flare::ai_flare::ai_flare::ai_flare::ai_flare::Loving::ai_flare:
:ai_flare::Loving::ai_flare::ai_flare::ai_flare::ai_flare::ai_flare::Loving::ai_flare:
:ai_flare::ai_flare::Loving::ai_flare::ai_flare::ai_flare::Loving::ai_flare::ai_flare:
:ai_flare::ai_flare::ai_flare::Loving::ai_flare::Loving::ai_flare::ai_flare::ai_flare:
:ai_flare::ai_flare::ai_flare::ai_flare::Loving::ai_flare::ai_flare::ai_flare::ai_flare:
:ai_flare::ai_flare::ai_flare::ai_flare::ai_flare::ai_flare::ai_flare::ai_flare::ai_flare:
Have a great weekend!!