Huy hiệu Monster Summer Sale
Summer Sale 2015
Cấp 4, 400 XP
Mở khóa vào 21 Thg06, 2015 @ 1:26pm