Huy hiệu Company of Heroes 2
Private
Cấp 1, 100 XP
Mở khóa vào 30 Thg12, 2013 @ 4:25pm