Huy hiệu Terraria
Night's Edge
Cấp 5, 500 XP
Mở khóa vào 21 Thg03 @ 11:36pm