เลเวล 88 XP 43,313
787 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 89
เหรียญตรา