Úroveň 88 XP 43,313
787 XP pro dosažení 89. úrovně
Odznaky