Saber
Tachikawa, Tokyo, Japan
 
 
Silver elite noob
Đang trên mạng
1 lệnh cấm VAC được ghi nhận | Thông tin
1637 ngày từ lần cấm cuối

Hoạt động gần đây

1,234 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 30 Thg06
0.6 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 14 Thg04
8.1 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 13 Thg04
76561199168272754 23 Thg06 @ 11:11am 
best csgo buddy tbh
76561199113009680 20 Thg06 @ 9:37am 
rin's lesbo ex
76561199165949404 22 Thg04 @ 4:59am 
💜+Rep best👹
💜+Rep killer👺
💜+Rep Good player 💜
💜+Rep Top Player 🔝
💜+Rep Clutch King 👑
💜+Rep 300 iq 🧠
💜+Rep ak 47 god👻
💜+Rep SECOND S1MPLE😎
💜+Rep relax teammate🤤
💜+Rep Killing Machine 😈
💜+Rep AWP GOD 💢
💜+Rep ONE TAP MACHINE 💢
💜+Rep add me pls😇
💜+Rep very nice and non-toxic player😈
💜+Rep nice flicks👽
💜+Rep king deagle💥
76561199165949404 19 Thg04 @ 6:29am 
my girlfriend ♥
76561199163254014 9 Thg04 @ 5:47am 
babe :)
лилтрейка 11 Thg03 @ 2:06pm 
🌸🌸🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🌸🌸
🌸🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🌸
🖤🖤❤️❤️❤️🖤🖤🖤❤️❤️❤️🖤🖤
🖤❤️💗💗💗❤️🖤❤️💗💗💗❤️🖤
🖤❤️💗💗💗💗❤️💗💗💗💗❤️🖤
🖤❤️💗💗💗💗💗💗💗💗💗❤️🖤
🖤❤️💗💗💗💗💗💗💗💗💗❤️🖤
🖤🖤❤️💗💗💗💗💗💗💗❤️🖤🖤
🖤🖤🖤❤️💗💗💗💗💗❤️🖤🖤🖤
🖤🖤🖤🖤❤️💗💗💗❤️🖤🖤🖤🖤
🖤🖤🖤🖤🖤❤️💗❤️🖤🖤🖤🖤🖤
🌸🖤🖤🖤🖤🖤❤️🖤🖤🖤🖤🖤🌸
🌸🌸🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🌸🌸