AkivaTheBunny
Akiva
 
 
:steamfacepalm:
Currently Offline
Last Online 6 hrs, 28 mins ago
1 VAC ban on record | Info
Multiple game bans on record | Info
514 day(s) since last ban
Screenshot Showcase
3rd win!!!
1 2
Achievement Showcase
2,433
Achievements
12
Perfect Games
20%
Avg. Game Completion Rate
CS:GO Ranks
✔ Sɪʟᴠᴇʀ I
✔ Sɪʟᴠᴇʀ II
✔ Sɪʟᴠᴇʀ III
✔ Sɪʟᴠᴇʀ IV
✔ Sɪʟᴠᴇʀ Eʟɪᴛᴇ
✔ Sɪʟᴠᴇʀ Eʟɪᴛᴇ Mᴀsᴛᴇʀ
✔ Gᴏʟᴅ Nᴏᴠᴀ I
✔ Gᴏʟᴅ Nᴏᴠᴀ II
✔ Gᴏʟᴅ Nᴏᴠᴀ III
✔ Gᴏʟᴅ Nᴏᴠᴀ Mᴀsᴛᴇʀ
✔ Mᴀsᴛᴇʀ Gᴜᴀʀᴅɪᴀɴ I
★ Mᴀsᴛᴇʀ Gᴜᴀʀᴅɪᴀɴ II
✔ Mᴀsᴛᴇʀ Gᴜᴀʀᴅɪᴀɴ Eʟɪᴛᴇ
✔ Dɪsᴛɪɴɢᴜɪsʜᴇᴅ Mᴀsᴛᴇʀ Gᴜᴀʀᴅɪᴀɴ
✔ Lᴇɢᴇɴᴅᴀʀʏ Eᴀɢʟᴇ
✔ Lᴇɢᴇɴᴅᴀʀʏ Eᴀɢʟᴇ Mᴀsᴛᴇʀ
✘ Sᴜᴘʀᴇᴍᴇ Mᴀsᴛᴇʀ Fɪʀsᴛ Cʟᴀss
✘ Tʜᴇ Gʟᴏʙᴀʟ Eʟɪᴛᴇ

✘ ⇢ ƝЄƔЄƦ ƛƇӇƖЄƔЄƊ
✔ ⇢ ƛƇӇƖЄƔЄƊ
★ ⇢ ƇƲƦƦЄƝƬ
Favorite Game
47
Hours played
30
Achievements

Recent Activity

268 hrs on record
last played on Dec 9
135 hrs on record
last played on Dec 9
19.1 hrs on record
last played on Dec 8
Versus_Terminus Aug 10, 2017 @ 8:29am 
.........._--||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||--_
......./||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||\
...../||||||||"""""""""""""""""""""""""""||||||||\
....|||||||/.........................................\|||||
....\|||||||..........................................||||/
../¯\|||||||...._-====.........====-_....||||||||/¯\
..\...|||||..........<o>../..|..\..<o>.........|||| |... /
...\_|||||.................|...|...|.................|||||_/
......|||||.........___'-.___.-'___..........||||
......||||\..../,,,||||||||||||||||||||||||||||||||||||||,,,\.. ../||||
......\|||||\__\\\\¯\________/¯////__/||||/
........\|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||/
..........¯""\||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||/"""¯
................¯""\|||||||||||||||||||||||/""¯
BILLY MAYS WATCHES YOU SLEEP
Olcan Achak Aug 9, 2017 @ 11:34pm 
…\::'| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\:::::::„-'„
….*-| . . . . . . . . . . . . . . „„-~~~~-„„ . . .'\::::/ /''\'\
…...-| . „„-~~~~-„ . . . . „-*„-^*''o¯¯'''''*' . . . \:/ / . | |
…...'\| .*^^*'''¯o¯'''*-„ . . . ,''*^~~^*'' . . . . . . | .\*-„ '|
….....| . *^~~-~^*'' .| . . . . . . . . . . . . . . . .| ./-~./
…….\'| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .'| . . /'
……...| . . . . . . .„- ' . . . .*^„ . . . . . . . . . . '|*^* I'm Chris Hansen with Dateline NBC
………*-„ . . . . . \„-„„_„„-^^-* . . . . . . . . . . .'| Why don't you have a seat over there
…………\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '|
………….'\ . . . „„_„„-~--~^*''''''. . . . . . . . . / .
…………...\ . . . .''*^~~~^^* . . . . . . . . . '/ .
…………….''-„ . . . . . . . . . . . . . . . . .„-*
Versus_Terminus Aug 3, 2016 @ 1:48pm 
b'
;erdtgf
'tfgv
'drtxc'
xg xd5
'tg'
xecd
'vh b7vtfgb i
kj6rt
7fug
m:melon:
Lagreskul Sep 14, 2015 @ 3:19am 
+rep Bunny-butt
CraX Sep 9, 2015 @ 6:12pm 
+rep butts :Horse:
TheAmazingHobbit Feb 15, 2015 @ 3:22pm 
+rep nice trade :)