กลุ่มทั้งหมด
maroc mumbel - สาธารณะ
246 สมาชิก   |   8 อยู่ในเกม   |   58 ออนไลน์   |   7 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
Games You Absolutely Must Have - สาธารณะ
8,411 สมาชิก   |   614 อยู่ในเกม   |   2,182 ออนไลน์   |   22 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
DrTechnoid - สาธารณะ
5,209 สมาชิก   |   515 อยู่ในเกม   |   1,512 ออนไลน์   |   9 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
Jay-Cast - สาธารณะ
6,010 สมาชิก   |   576 อยู่ในเกม   |   1,787 ออนไลน์   |   17 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
El Rincón de Cooper - สาธารณะ
820 สมาชิก   |   98 อยู่ในเกม   |   260 ออนไลน์   |   0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
PUBG Morocco - สาธารณะ
285 สมาชิก   |   9 อยู่ในเกม   |   73 ออนไลน์   |   40 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
Custom Server 4 PUBG - สาธารณะ
98 สมาชิก   |   4 อยู่ในเกม   |   25 ออนไลน์   |   0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
Coop with Friend`s & Foe`s - สาธารณะ
1,693 สมาชิก   |   59 อยู่ในเกม   |   493 ออนไลน์   |   86 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
GiveSGdesmond - สาธารณะ
828 สมาชิก   |   110 อยู่ในเกม   |   292 ออนไลน์   |   3 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม