เลเวล 15 XP 2,071
129 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 16
เหรียญตรา