Úroveň 15 XP 2,071
129 XP pro dosažení 16. úrovně
Odznaky