giveroom12
kto-to   Chaohu, Anhui, China
 
 
Không có thông tin nào được cấp.
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 22 ngày trước
1 lệnh cấm VAC được ghi nhận | Thông tin
423 ngày từ lần cấm cuối

Hoạt động gần đây

6.1 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 27 Thg05
8.4 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 27 Thg05
7.9 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 27 Thg05
< >
Bình luận
giveroom12 14 Thg05 @ 2:29am 
Я лох
SpArCosX◣◢ 20 Thg05, 2018 @ 6:17am 
Я знаю про тебя всё:
1)ты сейчас в интернете.
2)ты в Steam.
3)ты сейчас это читаешь.
5)ты не заметил,что отсутствует пункт-4.
6)ты сейчас это проверил.
7)ты улыбаешься.
Отправь это сообщение своим друзьям,если желаешь им весёлого настроение(и мне тоже,если желаешь)