76561197962511509
 
 
ถูกแบนการแลกเปลี่ยนอยู่ในขณะนี้