76561197962511509
 
 
Αποκλεισμένος από ανταλλαγές