76561197962511509
 
 
Momentálně má zakázáno obchodovat