Adam "Venom" Jensen
Birmingham, Alabama, United States
 
 
I just playing games
ออฟไลน์อยู่ในขณะนี้
ออนไลน์ล่าสุด 5 ชม. 45 นาที ที่ผ่านมา
กล่องแสดงผลงานงานศิลป์
I never asked for this
กล่องแสดงผลงานรางวัลความสำเร็จ
1,185
รางวัลความสำเร็จ
8
เกมที่สมบูรณ์แบบ
29%
อัตราความสำเร็จต่อเกมโดยเฉลี่ย

กิจกรรมล่าสุด

28 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุด 13 พ.ย.
14.6 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุด 13 พ.ย.
0.1 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุด 13 พ.ย.