Adam "Venom" Jensen
Birmingham, Alabama, United States
 
 
I'm just playing games
ออฟไลน์อยู่ในขณะนี้
ออนไลน์ล่าสุด 14 ชม. 40 นาที ที่ผ่านมา
กล่องแสดงผลงานงานศิลป์
I never asked for this
กล่องแสดงผลงานรางวัลความสำเร็จ
1,025
รางวัลความสำเร็จ
7
เกมที่สมบูรณ์แบบ
27%
อัตราความสำเร็จต่อเกมโดยเฉลี่ย

กิจกรรมล่าสุด

1.3 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุด 12 ส.ค.
4.6 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุด 8 ส.ค.
5.1 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุด 8 ส.ค.