Adam "Venom" Jensen
Birmingham, Alabama, United States
 
 
I'm just playing games
ออฟไลน์อยู่ในขณะนี้
ออนไลน์ล่าสุด 7 ชม. 18 นาที ที่ผ่านมา
กล่องแสดงผลงานงานศิลป์
I never asked for this
กล่องแสดงผลงานรางวัลความสำเร็จ
827
รางวัลความสำเร็จ
5
เกมที่สมบูรณ์แบบ
27%
อัตราความสำเร็จต่อเกมโดยเฉลี่ย

กิจกรรมล่าสุด

118 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุด 6 มี.ค.
2.2 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุด 6 มี.ค.