AchooLuv
Yui   Mianyang, Sichuan, China
 
 
半脱坑状态

:koimusu2:发现你的音乐天赋 [miku.7orz.me]

激活Keys:lunar2019deadpanpig:
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 13 giờ, 56 phút trước
Trò chơi yêu thích

Hoạt động gần đây

0.3 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 6 Thg07
4.6 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 6 Thg07
8.0 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 30 Thg06
Kiizune 5 giờ trước 
I wish you have a nice day!!!! >w<
New guide! :3 (sorry spam but if you like rate it!!)
https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=1805732809
軍神斬將 20 Thg06 @ 3:55pm 
0..0
纪伯伦 19 Thg06 @ 6:31am 
太强了!!
Blank Space 15 Thg06 @ 8:50pm 
周末好~今天是父亲节,别忘了给亲爱的爸爸问声节日快乐哈~上周熬夜看E3,任天堂发布会看完后睡不着了~~想要动森塞尔达呜呜~近期工作繁忙抓紧减肥,聊天留言很难看到,敬请谅解
Blank Space 28 Thg05 @ 5:24am 
晚上好~周二愉快,下周就是端午节了,喜欢吃什么馅儿的粽子呢?我喜欢蜜枣的~~天气逐渐热起来了,继续多喝水哦~~
Blank Space 19 Thg05 @ 4:52am 
周末晚上好~全战三国评分不错期待中,狂怒2一般般,游戏荒开始玩马里奥赛车8,求小伙伴组队玩,下个月最最期待马里奥制造2与E3游戏展,育碧看门狗3有希望出吗?最后婊一下SE,八分旅人卖这么贵很飘阿~~