αβγ
Ahvuhguh
 
 
:yorha:
Currently Online
Artwork Showcase
Nier 2
1
< >
Comments
Shlotz Oct 12, 2016 @ 5:16pm 
GHOST ACCOUNT
Lileth Aug 15, 2014 @ 10:00pm 
You will never live the True Miss Monochrome Experience®

You brought this on yourself. :sriabelle:
deej Aug 7, 2014 @ 9:44pm 
those gen combos...
╔══════════════ ೋღ☃ღೋ ══════════════╗
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Repost this if ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ you are a beautiful strong black woman ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ who don’t need no man ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
╚══════════════ ೋღ☃ღೋ ══════════════╝