เลเวล 4 XP 460
40 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 5
เหรียญตรา