เลเวล 17 XP 2,574
26 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 18
เหรียญตรา