เลเวล 52 XP 16,523
277 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 53
เหรียญตรา