Huy hiệu The face of hope: Underground
Secret door
Cấp 5, 500 XP
Mở khóa vào 19 Thg06, 2017 @ 5:23am
(0)
Labyrinth
1 trong 5, sê-ri 1
(0)
Big door
2 trong 5, sê-ri 1
(0)
Bunker gun
3 trong 5, sê-ri 1
(0)
Bunker robot
4 trong 5, sê-ri 1
(0)
Bunker elevator
5 trong 5, sê-ri 1