เลเวล 42 XP 11,070
430 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 43
เหรียญตรา