vQeasy
хули палишь
 
 
PC Specs: CPU: AMD ryzen 5 2600
GPU: amd r7 360 series (2gb)
RAM: 16.00GB (2x8 ddr4 3400MHz)
SSD: 480GB
HDD: 2TB
CSGO RANK

Sɪʟᴠᴇʀ 1 ❌
Sɪʟᴠᴇʀ 2 ❌
Sɪʟᴠᴇʀ 3 ❌
Sɪʟᴠᴇʀ 4 ✔️
Sɪʟᴠᴇʀ Eʟɪᴛᴇ ✔️
Sɪʟᴠᴇʀ Eʟɪᴛᴇ Mᴀsᴛᴇʀ ✔️
Gᴏʟᴅ Nᴏᴠᴀ 1 ✔️
Gᴏʟᴅ Nᴏᴠᴀ 2 ✔️
Gᴏʟᴅ Nᴏᴠᴀ 3 ✔️
Gᴏʟᴅ Nᴏᴠᴀ Mᴀsᴛᴇʀ ✔️
Mᴀsᴛᴇʀ Gᴜᴀʀᴅɪᴀɴ I ✔️
Mᴀsᴛᴇʀ Gᴜᴀʀᴅɪᴀɴ II ✔️
Mᴀsᴛᴇʀ Gᴜᴀʀᴅɪᴀɴ Eʟɪᴛᴇ ✔️
Dɪsᴛɪɴɢᴜɪsʜᴇᴅ Mᴀsᴛᴇʀ Gᴜᴀʀᴅɪᴀɴ ❌
Lᴇɢᴇɴᴅᴀʀʏ Eᴀɢʟᴇ ✔️
Lᴇɢᴇɴᴅᴀʀʏ Eᴀɢʟᴇ Mᴀsᴛᴇʀ ✔️
Sᴜᴘʀᴇᴍᴇ Mᴀsᴛᴇʀ Fɪʀsᴛ Cʟᴀss✔️
Gʟᴏʙᴀʟ Eʟɪᴛᴇ ❌
Currently Offline
Screenshot Showcase
Need for Speed™
2

Recent Activity

1,767 hrs on record
last played on Sep 27
737 hrs on record
last played on Sep 27
3,266 hrs on record
last played on Sep 27
76561199155174196 Jul 24 @ 5:11am 
lets go party in csgo
76561199406451219 Jul 14 @ 9:23am 
прими го трейд
76561199241138521 Jun 11 @ 5:56pm 
signed :) lets play party csgo
76561199386096561 Mar 20 @ 1:48am 
прими го тред
уууу ты попал Jan 21 @ 10:55am 
прими го обмен
kxvsh Jan 11 @ 3:55pm 
-REP CHEATS WH⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜
⬜⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬜
⬜⬛⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬛⬜
⬜⬛⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬛⬜
🟦⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛🟦🟦🟦⬛🟦
🟦⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛🟦🟦🟦⬛⬛🟦
🟦⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛🟦🟦🟦⬛⬛⬛🟦
🟦⬛⬛⬛⬛⬛⬛🟦🟦🟦⬛⬛⬛⬛🟦
🟦⬛⬛⬛⬛⬛🟦🟦🟦⬛⬛⬛⬛⬛🟦
🟦⬛⬛⬛⬛🟦🟦🟦⬛⬛⬛⬛⬛⬛🟦
🟦⬛⬛⬛🟦🟦🟦⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛🟦
🟦⬛⬛🟦🟦🟦⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛🟦
🟦⬛🟦🟦🟦⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛🟦
🟥⬛🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥⬛🟥
🟥⬛🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥⬛🟥
🟥⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛🟥
🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥