เลเวล 21 XP 3,510
90 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 22
เหรียญตรา