เลเวล 62 XP 22,498
602 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 63
เหรียญตรา