stormcrow
%cold and ugly%
 
 
i ate a pizza and threw up
กลุ่มที่ชื่นชอบ
i am a fucking retard - กลุ่มสาธารณะ
the groups avatar is me irl
182
สมาชิก
20
ในเกม
80
ออนไลน์
15
ในห้องแช็ต
กลุ่มที่ชื่นชอบ
Autism - กลุ่มสาธารณะ
48,251
สมาชิก
2,500
ในเกม
10,982
ออนไลน์
1,777
ในห้องแช็ต
เกมที่ชื่นชอบ
559
ชั่วโมงที่เล่นไปแล้ว
19
รางวัลความสำเร็จ
กล่องแสดงผลงานภาพหน้าจอ
Innit mate??
กิจกรรมล่าสุด
11 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุด 6 ก.ค.
4,422 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุด 10 มิ.ย.
0.1 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุด 9 เม.ย.
ความเห็น
Beatrice 13 ม.ค. 2018 @ 9: 12am 
mięsny jeż
ty go zjesz :steammocking: