ZooM
Simon   Helsingborg, Skane Lan, Sweden
 
 
Looking for trades
Momenteel offline
Laatst online 2 uur, 28 minuten geleden
Prestatieshowcase
432
Prestaties
23%
Gem. spelvoltooiingsgraad

Recente activiteit

1.4 uur in totaal
laatst gespeeld op 22 sep
36 uur in totaal
laatst gespeeld op 22 sep
Prestatievoortgang   17 van de 50
1,092 uur in totaal
laatst gespeeld op 22 sep
☣Tosic 12 mei om 23:28 
68888886866668688888886866686
68666666866668686666666866866
68666666866668686666666868666
68888666866668686666666886666
68666666866668686666666868666
68666666866668686666666866866
68666666888888688888886866686
66666666666666666666666666666
68666668688888686668666666666
66866686686668686668666666666
66686866686668686668666666666
66668666686668686668666666666
66668666686668686668666666666
66668666688888688888666666666
66666666666666666666666666666

Step 1: Highligh all numbers.
Step 2: Click ctrl F.
Step 3: Click 8 once
Step 4: You'll see what it says.
Udde gang 7 mei om 1:09 
zoom zoom go boom
Ville 6 mei om 10:39 
Gud som haver CS kär, se till mig som noobig är. Vart jag än på banan trampar står nån jävel där å campar, lyckan kommer, lyckan går, datorn åker ut i år.
☣Tosic 26 feb om 4:14 
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░██████╗░███████╗██████╗░░
░░██╗░░██╔══██╗██╔════╝██╔══██╗░
██████╗██████╔╝█████╗░░██████╔╝░
╚═██╔═╝██╔══██╗██╔══╝░░██╔═══╝░░
░░╚═╝░░██║░░██║███████╗██║░░░░░░
░░░░░░░╚═╝░░╚═╝╚══════╝╚═╝░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
Smurfmästaren 17 dec 2018 om 7:11 
📁Local Disk (C:)
└📁Program Files (x86)
⠀└📁steam
⠀⠀└📁steamapps
⠀⠀⠀└📁common
⠀⠀⠀⠀└📁Counter-Strike: Global Offensive
⠀⠀⠀⠀⠀└📁Skills
⠀⠀⠀⠀⠀⠀└⚠️System overload
⠀⠀⠀⠀⠀└📁 Aim
⠀⠀⠀⠀⠀⠀└⚠️System overload
☣Tosic 17 dec 2018 om 4:50 
。 • ˚ ˚ ˛ ˚ ˛ 。 ° 。 ° 。
• ˚ ˚ ˛ * ★MERRY★ *
˛ • • 。CHRISTMAS • ˚ ˚ • ˚ ˚ ˚ ˚
。* ★And Happy New Year★ • ˚ ˚
˛ *__Π___*。* ˚ ˚ ˛ ˚ ˛ • ˚ ˚
*/______/~\。˚ ˚ ˛ ˚ ˛
*|田田 . .|門| ˚° ˛ ˚ ˛ ˚ ˛ ˚ • 。
。 • ˚ ˚ ˛ ˚ ˛ 。 ° 。 ° 。