1.7 giờ được ghi nhận
Huy hiệu The Crown of Leaves
The Gold
Cấp 5, 500 XP
Mở khóa vào 20 Thg03 @ 8:27am