4.5 giờ được ghi nhận
Huy hiệu ATOMINE
V 3.0
Cấp 5, 500 XP
Mở khóa vào 18 Thg03 @ 9:43am