Huy hiệu Fort Zombie
Key Personnel
Cấp 5, 500 XP
Mở khóa vào 11 Thg02 @ 9:15am