2.3 giờ được ghi nhận
Huy hiệu Nation Red
Axe
Cấp 5, 500 XP
Mở khóa vào 7 Thg02, 2014 @ 8:45am