2.2 ώρες στο μητρώο
Έμβλημα Polychromatic
Blast Master
Επίπεδο 5, 500 πόντοι
Ξεκλειδώθηκε στις 18 Μαρ στις 9:48