2.2 изиграни часа
Polychromatic значка
Blast Master
5 ниво, 500 опит
Откл. на 18 март в 9:48