5.5 giờ được ghi nhận
Huy hiệu Skulls of the Shogun
Two-Timing to the Tippy-Top
Cấp 5, 500 XP
Mở khóa vào 13 Thg08, 2013 @ 8:36pm