เลเวล 86 XP 42,253
47 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 87
เหรียญตรา
กำลังแสดง 151-168 จาก 168 เหรียญตรา
กำลังแสดง 151-168 จาก 168 เหรียญตรา