PhenIX
 
 
pro hacker mang
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 8 giờ, 33 phút trước
1 lệnh cấm VAC được ghi nhận | Thông tin
1 lệnh cấm trò chơi được ghi nhận | Thông tin
18 ngày từ lần cấm cuối

Hoạt động gần đây

4.5 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 19 Thg01
12.8 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 8 Thg01
46 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 2 Thg01
< >
Bình luận
Shmitty Penguin 30 Thg08, 2019 @ 8:57pm 
╭━━━━━━━╮
┃ ● ══  ┃
┃██████████┃
┃██████████┃
┃██████████┃
┃█ ur adopted. █┃
┃█ -Mom&Dad █┃
┃██████████┃
┃██████████┃
┃██████████┃
┃  ○  ┃
╰━━━━━━━╯
the_strange_kid_next_door 6 Thg01, 2019 @ 10:10pm 
╭━━━━━━━╮
┃ ● ══  ┃
┃██████████┃
┃██████████┃
┃██████████┃
┃█ -Mom&Dad █┃
┃█ur adopted . █┃
┃██████████┃
┃██████████┃
┃██████████┃
┃  ○  ┃
╰━━━━━━━╯
GreatWhiteResher 11 Thg07, 2018 @ 9:54pm 
╭━━━━━━━╮
┃ ● ══  ┃
┃██████████┃
┃██████████┃
┃██████████┃
┃█ ur adopted. █┃
┃█ -Mom&Dad █┃
┃██████████┃
┃██████████┃
┃██████████┃
┃  ○  ┃
╰━━━━━━━╯
Muggy 12 Thg04, 2018 @ 8:27pm 
we need to play some battlefront 2 or mw2 xD
Wet Phelps 18 Thg05, 2017 @ 12:53am 
╭━━━━━━━╮
┃ ● ══  ┃
┃██████████┃
┃██████████┃
┃██████████┃
┃█ ur adopted. █┃
┃█ -Mom&Dad █┃
┃██████████┃
┃██████████┃
┃██████████┃
┃  ○  ┃
╰━━━━━━━╯