เหรียญตรา Project: R.E.B.O.O.T 2
Uncommon
เลเวล 2, 200 XP
ปลดล็อค 3 พ.ค. 2017 @ 7:18am
Blue
1 จาก 5 ในชุดที่ 1
Green
2 จาก 5 ในชุดที่ 1
Red
3 จาก 5 ในชุดที่ 1
Red 2
4 จาก 5 ในชุดที่ 1
White
5 จาก 5 ในชุดที่ 1