Project: R.E.B.O.O.T 2 значка
Uncommon
2 ниво, 200 опит
Откл. на 3 май 2017 в 7:18
Blue
1 от 5, серия 1
Green
2 от 5, серия 1
Red
3 от 5, серия 1
Red 2
4 от 5, серия 1
White
5 от 5, серия 1