lenrok1221
Kornel Bekus
 
 
cześć pamiętka ktoś lenrok1221 to ja!Ukradli mi konto i nie grałem pare miesięcy
Silver 1 ✔️
Silver 2 ✔️
Silver 3 ✔️
Silver 4 ✔️
Silver Elite ✔️
Silver Elite Master ✔️
Gold Nova 1 ✔️
Gold Nova 2 ✔️
Gold Nova 3 ✔️
Gold Nova Master ✔️
Master Guardian l ✔️
Master Guardian ll ✖️
Master Guardian Elite ✖️
Distinguished Master Guardian✖️
Legendary Eagle✖️
Legendary Eagle Master✖️
Supreme Master First Class✖️
The Global Elite ✖️
Currently Offline
Last Online 13 hrs, 58 mins ago
< >
Comments
Signed by KQLY :DoggyFace:
Jakis slabiak Jan 19 @ 12:03am 
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░██████╗░███████╗██████╗░░
░░██╗░░██╔══██╗██╔════╝██╔══██╗░
██████╗██████╔╝█████╗░░██████╔╝░
╚═██╔═╝██╔══██╗██╔══╝░░██╔═══╝░░
░░╚═╝░░██║░░██║███████╗██║░░░░░░
░░░░░░░╚═╝░░╚═╝╚══════╝╚═╝░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░