Úroveň 5 XP 549
51 XP pro dosažení 6. úrovně
Odznaky