¬ک▪Σ» WTF
Paris, Ile-de-France, France
 
 
TOUT LES JOURS NÉGRO C'EST FRIDAY

Booba - Comme Une Etoile
RUSSIAN GLADIATOR
Currently Online
TheLukas Jul 26 @ 10:51pm 
Trés bon camarade de jeux sur un jailbreak !
Goumzou Feb 8 @ 7:10am 
POTO J'DISPARAIS DANS LA FOULE COMME UN RAT DE PEKIN
GuilleVGX Jan 26 @ 12:20am 
i have a question
¬ک▪Σ» N4pST. Sep 9, 2018 @ 8:47pm 
┈┈╱▏┈┈┈┈┈╱▔▔▔▔╲┈
┈┈▏▏┈┈┈┈┈▏╲▕▋▕▋▏
┈┈╲╲┈┈┈┈┈▏┈▏┈▔▔▔▆
┈┈┈╲▔▔▔▔▔╲╱┈╰┳┳┳╯
╱╲╱╲▏┈┈┈┈┈┈▕▔╰━╯
▔╲╲╱╱▔╱▔▔╲╲╲╲┈┈┈
┈┈╲╱╲╱┈┈┈┈╲╲▂╲▂┈
┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈╲╱╲╱┈
Vieux Sage Aug 28, 2018 @ 3:06pm 
Espece de trooler a la noix ! :)
¬ک▪Σ» N4pST. Aug 28, 2018 @ 2:14pm 
▕▔╲              ╱▔▏
  ╲╱╲          ╱╲╱
    ╲  ╲▂▂▂╱  ╱      ╱╲
    ╱             ╲    ╱    ╲
    ▏   ▂    ▂  ▏  ╱     ╱
  ▕╭╮  ┳┻┳  ╭╮▏╲   ╱
    ╲╯  ╰━╯  ╰╱  ╱   ╲
    ╱             ╲   ╲    ╲
  ▕╲  ▕      ▏  ╱▏  ╱  ╱
  ▕  ▔▔      ▔▔  ▏ ╱  ╱
  ▕                ▕▔  ╱
    ╲             ╱▔▔
    ▕▂╱▔▔▔╲▂▏