เลเวล 9 XP 948
52 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 10
เหรียญตรา