Úroveň 9 XP 948
52 XP pro dosažení 10. úrovně
Odznaky